Menu Close

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

Βασικό Επίπεδο 1

Προσφέρεται μόνο μέσω ασύγχρονου e-learning με  συνολικό κόστος 190€ (περιλαμβάνεται η πιστοποιήση)

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας
(Βασικό Επίπεδο 1 & 2)

Ανάλογα με την επιλογή σας διδάσκονται οι 12 Βασικές Ενότητες με ή χωρίς πιστοποίηση και με ή χωρίς πρακτική άσκηση, σε τιμές που ξεκινούν από 190€

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας
(Προχωρημένο Επίπεδο 03)

Διδάσκονται οι 12 ενότητες του βασικού προγράμματος με επιπλέον υλικό, καθώς και το ERP, η διαχείριση ιστοσελίδας, τα εταιρικά Social Media και το Ms Office σε επίπεδο Expert.

Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα κάθε επιπέδου

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Βασικό Επίπεδο 1

Ταχύρυθμο πρόγραμμα 2 μηνών που προσφέρετα μόνο μέσω παραδοσιακού e-learning (ασύγχρονη κατάρτιση).  Δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση, έλεγχος βιογραφικού και προώθηση σε θέσεις εργασίας τα οποία προσφέρονται στα υπόλοιπα επίπεδα.

Κόστος Πιστοποίησης και εκπαιδευτικού Υλικού: 190€ (εξόφληση σε μία δόση).

Παρέχεται προαιρετικά βιβλίο μαθητή (e-book)  με έξτρα κόστος 30€.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Βασικό Επίπεδο 2

To δημοφιλέστερο πρόγραμμα για Γραμματείς Διεύθυνσης διάρκειας 3 μηνών, που προσφέρεται είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω e-learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη κατάρτιση). Περιλαμβάνει:

 1. Πρακτική άσκηση με πραγματικά σενάρια εργασίας  για την εξοικείωση με τις εργασίες γραφείου.
 2. Βιβλίο μαθητή (e-book) και επαναληπτικά τεστ για την προετοιμασία της πιστοποίησης.
 3. Έλεγχο του βιογραφικού και προώθηση σε θέσεις εργασίας.

Κόστος: Με φυσική παρουσία ή μέσω σύγχρονης κατάρτισης (ηλεκτρονική τάξη) 420€ – Μέσω e-learning (ασύγχρονη κατάρτιση) 345€

Κόστος προαιρετικής πιστοποίησης: 120€ | Εξόφληση σε 3 δόσεις.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Προχωρημένο επίπεδο 3 (Advanced)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στο Βασικό Επίπεδο 2 (βλ. πιο πάνω) και επιπλέον από το Ms Office το Word και το Excel σε επίπεδο Expert με τη δυνατότητα επιπλέον πιστοποίησης, το ERP και τα εταιρικά Social Media.

Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 6 μήνες  (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων του επιπέδου 02 με επιπλέον υλικό, και των 2 προγραμμάτων του Ms Office).

Συνολικό κόστος μαθημάτων: 

Με φυσική παρουσία: 730€ – με φυσική παρουσία ή μέσω e-learning (σύγχρονη κατάρτιση) ή 650€ για ασύγχρονη κατάρτιση.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές πιστοποιήσεις: Στέλεχος Γραμματείας 120€, Ms Office Expert 55€/ανά ενότητα.

Τρόπος Υλοποίησης και Περιεχόμενα του Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε σεναριακή μορφή (κάθε μαθητής διαχειρίζεται μέσα από το μάθημα καταστάσεις που αφορούν τη δική του φανταστική εταιρεία) και περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο που θα επιλεχθεί από τον σπουδαστη:

 1. Δώδεκα (12) βασικές ενότητες, με πλούσιο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό (δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη) βιβλίο μαθητή, παρουσιάσεις, βίντεο, καθώς και συνδέσεις από την Ελληνική  βιβλιογραφία και δικτυογραφία, έτσι ώστε να εξασφαλίζει πρακτική, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη γνώση για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των γραφείων κάθε είδους επιχειρήσεων. 
 2. Στο επίπεδο 03 (Advanced) οι σπουδαστές διδάσκονται τρία (3) επιπλέον προγράμματα απαραίτητα σε κάθε γραμματέα: Το Ms Office Word και Excel σε επίπεδο Expert, ΤΟ ERP και τη Διαχείριση υπάρχουσας ιστοσελίδας. Οι σπουδαστές μαθαίνουν επίσης το Publisher για τη δημιουργία φυλλαδίων.
 3. Ενότητες εξειδίκευσης όπως: Mastering Ms Outlook & Gmail, Διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (Χρήση Cloud και on line δημιουργία εγγράφων), δημιουργία Newsletter και Δελτίων τύπου, τεχνικές καταγραφής πρακτικών και απομαγνητοφώνησης είναι βασικές ενότητες στο επίπεδο 03 (Advanced).
 4. Σε κάθε επίπεδο υπάρχει μια επιπλέον ενότητα που περιλαμβάνει επαναληπτικά κουίζ  προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαθέσιμη μόνο σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν. 
 5. Οι σπουδαστές στα επίπεδα 02 και 03 έχουν δεκαπέντε παραδοτέες εργασίες (μια ή δύο για κάθε ενότητα) με σκοπό να εξασκηθούν  σε όσα διδάσκονται και να καλλιεργήσουν τις βασικές δεξιότητες τους. Πχ στην ενότητα για την Οικονομική Διαχείριση οι σπουδαστές μέσω των εφαρμογών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην πρακτική άσκηση, πρέπει παράλληλα να αποδείξουν και τις αριθμητικές ικανότητες τους. Οι εργασίες διορθώνονται από τον εισηγητή και αποστέλλεται ανατροφοδότηση στους σπουδαστές. 
 6. Πρόγραμμα Mentoring (επαγγελματική υποστήριξη) για την την υλοποίηση του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Περιλαμβάνει έλεγχο βιογραφικού, προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, προτάσεις συναφών σεμιναρίων. 
 7. Αποκλειστική κλειστή ομάδα (Interactive’s secretaries) για την επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτών και την ανάρτηση αποριών, θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα κλπ.
 8. Ειδική σελίδα στο Facebook για την εξάσκηση σε επαγγελματικές αναρτήσεις για όσους/όσες παρακολουθούν την ενότητα των Social Media.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και την προώθηση των βιογραφικών σας.

 • Κατοχή τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Επιθυμητο πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών (Β2 +) ή άλλης γλώσσας.
 • Πιστοποιημένη γνώση της χρήσης υπολογιστών σε όλες τις εφαρμογές του Ms Office σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core.

Μερικά από τα προνόμια των σπουδαστών

 • Κωδικός για την e-learning πλατφόρμα μας στην οποία φιλοξενείται το επιπλέον υλικό του μαθήματος και οι αναθέσεις εργασιών.
 • Προσομοίωση επαγγελματικής διαδικασίας.
 • Δωρεάν το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης.
 • Προώθηση βιογραφικών – Προτάσεις για εργασία.

Σε περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α στερείται των γνώσεων και των πιστοποιητικών Αγγλικών και Πληροφορικής, η glossoland.gr δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα αποκτήσουν μέσα από ταχύρρυθμα επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία κατά προτίμηση πρέπει να προηγηθούν της παρακολούθησης του προγράμματος Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Δείτε Αναλυτικά το Κόστος Κάθε Επιπέδου